Poniżej prezentowana jest gminna działka zaadoptowana przez "kogoś" na ogródek i teren gospodarczy. Z prawej strony widoczna jest wiata posadowiona na gruncie gminnym i prywatnym równocześnie.

    Z wyjaśnienia Pana Radnego wynika, że przez wiele lat nie zorientował się, co dzieje się na sąsiadującym gminnym gruncie i tak jak Pani Burmistrz nic nie wie na temat obiektu budowlanego, który częściowo wybudowano także na jego prywatnej działce.

Wieloletnie obserwacje sąsiedniej nieruchomości nie pozwoliły Radnemu na wyciągnięcie wniosków, iż "ktoś" korzysta z gminnego gruntu bezumownie. Nie próbował poinformować o tym Rady Miasta, której jest członkiem, wybranym przez społeczeństwo powierzające mu publiczne mienie do racjonalnego wykorzystania dla dobra wszystkich, a nie "wybranych".
Z jego wyjaśnień wynika, że to nie on korzystał bezumownie przez kilka lat z gminnej działki, choć poniżej widoczne jest zagospodarowanie gminnego gruntu.

Dziwne jest także to, że przez "swoje okna" Radny nie dostrzegł żadnych postronnych osób, które aktywnie korzystają z działki wykonując ogrodzenie oraz uprawiając ogródek warzywny. Być może była to "NIEWIDZIALNA  RĘKA", która w pewnym momencie usunęła trwale większą część problematycznego obiektu budowlanego, przypuszczalnie przy pomocy narzędzi stolatskich (patrz galeria zdjęć poniżej)

Z pewnością takiego postępowania nie można zaliczyć do działań na rzecz Gminy i w gminnym interesie do czego zobowiązuje mandat radnego.

Gminny grunt sąsiadujący z nieruchomością Pana Radnego

 

Po naszej pierwotnej interwencji obiekt w swej "gminnej części" zniknął (patrz galeria poniżej), a gminny grunt zarządzeniem Burmistrza wystawiono natychmiast w marcu 2014 r. pod dzierżawę - (otwórz zarządzenie Burmistrza).

Jak twierdzi Pan Radny, obecnym najemcą nie jest on sam, choć społeczeństwo widuje go obecnie na gminnej działce. 

Złożyliśmy zapytanie do Burmistrza o przedłożenie obecnej i jak dotychczas jedynej umowy dzierżawy (otwórz dokument).

W odpowiedzi uzyskalimy informcję, iż działkę wydzierżawiono w dniu 31 marca 2014 r. (otwórz dokument).

oraz przekazano nam kopię zawartej umowy dzierżawy (otwórz dokument).

Ile Gmina straciła na takim zadysponowaniem w przeszłości przez Burmistrza gminnego mienia ??? (OTWÓRZ)

Poniżej niewielka fotograficzna galeria zmian na gminnej nieruchomości, o której nikt nic nie wie, nawet sąsiad Radny.

Obiekt budowlany widmo - zniknął bez śladu - nikt nic nie wie - znajdź różnice.

Galeria fotograficzna zmian jakie nastąpiły na gminnej działce po nagłośnieniu sprawy