OFICJALNA KORESPONDENCJA STOWARZYSZENIA - pisma wysłane (wybrane)


 1. Pismo do Burmistrza w sprawie udostępnienia pomieszczenia w budynku Urzędu (wraz z odmowną odpowiedzią).

 2. Pismo do Rady Miasta w sprawie zablokowaniana na stronie gminnej, linków do stron internetowych Stowarzyszeń, wraz z usunięciem danych kontaktowych Stowarzyszeń.

 3. Pismo do Rady Miasta w sprawie wyjaśnienia powodów podjęcia uchwały nr XXII/138/12 w sprawie zakupu przez gminę działki powiększającej teren zamkniętego składowiska odpadów.   (treść uchwały Rady nr XXII/138/12) , (dyplom)

 4. Pismo do Rady Miasta w sprawie oceny jakości obsługi prawnej Rady przez radcę prawnego działajcego w zastępstwie.

 5. Pismo do Rady Miasta o wydanie kserokopii złoożonego wniosku o "ponowne rozpatrzenie skargi i usuniecie naruszenia prawa".

 6. Pismo wyjaśniające do Rady Miasta - wyjaśnienie wątpliowści dotyczących adresata korespondencji.

 7. Pismo do Rady Miasta - konsekwencja wypowiedzi Burmistrza na Sesji Rady w dniu 18 grudnia 2013 r.

 8. Pismo do Burmistrza w sprawie użytkowania gminnych działek przez użytkowników prywatnych.  +  (ODPOWIEDŹ BURMISTRZA) 

 9. Pismo do Burmistrza w sprawie filmu promocyjnego. - (ZOBACZ RÓWNIEŻ) 

 10. Pismo do Rady Miasta w sprawie okreslenia, która strona internetowa jest gminna.    (WYPOWIEDŹ BURMISTRZA - mp3 - otwórz)

 11. Pismo do Rady Miasta o informacje dotycząca sposobu realzacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 12. Pismo do Burmistrza w sprawie zespołu zadaniowego powołanego do pozyskiwania srodków unijnych. 

 13. Wniosek do Burmistrza o informację publiczną - obiekt budowlany posadowiony na gminej dz. nr 685/4. + (ODPOWIEDŹ BURMISTRZA)

 14. Pismo do Rady Miasta - dotyczy wniosku o przyznanie nagrody Grzegorza Palki Burmistrzowi Miasta.

 15. Pismo do Burmistrza o wskazanie powodu odmowy udostępnienia pomieszczenia w budynku Urzędu (1 godzina w miesiącu).

 16. Wniosek do Burmistrza o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wydawania publicznych środków - prowadzenie imprez gminnych. 

 17. Pismo do Rady Miasta - monit w sprawie braku odpowiedzi.

 18. Wniosek do Burmistrza o udostępnienie informacji publicznej w sprawie ilości i kosztów odbytych szkoleń.

 19. Wniosek do Rady Miasta dotyczący wyjaśnienia kontrowersyjnego bezumownego korzystania z nieruchomości gminnej za przyzwoleniem burmistrza - sprawa przypuszczalnie dotyczy Radnego Gminy - ciekawe załączniki wniosku. + (ODPOWIEDŹ RADY MIASTA)

 20. Monit do Rady Miasta o zajęcie stanowiska i udzielenie odpowiedzi po 5 miesiącach.

 21. Zapytanie do Burmistrza o podstawy prawne udostępniania gminnych lokali innym Stowarzyszeniom. + (ODPOWIEDŹ) + (UMOWY)

 22. Pismo do Burmistrza w sprawie informacji dotyczącej zlecania wykonania usług osobie prywatnej. + (ODPOWIEDŹ BURMISTRZA) + (UMOWY ZAWARTE Z GMINĄ 2012-2013) + (UMOWY 2011)

 23. Pismo do Burmistrza w sprawie kosztów organizacji "Dni Czerniejewa".

 24. Pismo do Burmistrza w sprawie zasad wykorzystywania pomieszczeń w Urzędzie przez Posła na Sejm RP. + (ODPOWIEDŹ BURMISTRZA)

 25. Pismo do Burmistrza w sprawie kosztów związanych z postawieniem kamienia upamiętniającego Paną Irenę Dybek. + (ODPOWIEDŹ)

 26. Pismo do Burmistrza w sprawie stanu funduszy we Wspólnocie Mieszkaniowej Lipki 2. + (ODPOWIEDŹ BURMISTRZA)

 27. Ponowny wniosek do Burmistrza o aktualną umowę dzierżawy gruntu użytkowanego prawdopodobnie bezumownie przez Radnego. + (ODPOWIEDŹ) + (UMOWA)

 28. Zapytanie do Burmistrza w sprawie wydanej zgody na postawienie obiektu budowlanego (wiaty) na gminnym gruncie graniczącym z nieruchomością Radnego + (ODPOWIEDŹ BURMISTRZA)

 29. Poselska interwencja w Gminie Czerniejewo - dotyczy dyskryminowania naszego Stowarzyszenia. 

 30. Zapytanie do Burmistrza o wskazanie podstawy prawnej udostępnienia lokalu dla Towarzysztwa Przyjaciół Żydowa.

 31. Wniosek do burmistrza Rada Seniorów 2014-12-02

 32. Wniosek do burmistrza - naruszenie ustawy o finansach publicznych

 33. Wniosek do rady Miasta - głosowanie imienne Radnych