FILM PROMUJĄCY BURMISTRZA ZA PUBLICZNE PIENIĄDZE


 

    Podczas zebrań sołeckich wszyscy uczestnicy zmuszeni byli zobaczyć prezentowany 9 minutowy materiał filmowy przedstawiający osiągnięcia Pani Burmistrz z ostatnich "kilku lat panowania".

Wszystkie poruszane w fimie kwestie, to inwestycje finansowane z pieniędzy unijnych oraz ciągle zadłużanego gminnego budżetu.

Na pytanie : Czy to już kampania wyborcza ? -   nie można odpowiedzieć jednoznacznie.

Z jednej strony treść przekazu materiału filmowego, to chwalenie się osiągnięciami, które typowe jest przy wszelkiego rodzaju kampaniach propagandowych.

Z drugiej strony jednak, wszelkie kampanie nie są finansowane z budżetu gminy, którym dysponuje burmistrz.

Film, o którym mowa trwa 9 minut, kosztował 2927,40 zł, (otwórz rachunek) a decyzję o sfinansowaniu z budżetu gminnego podjęła jednoosobowo Pani Butrmistrz, bez jakiejkolwiek konsultacji z Radą Miasta i społeczeństem.

Czy taki film jest potrzebny Gminie, czy tylko Burmistrzowi ?

Czy był potrzebny dla przyciągnięcia lawiny przedsiębiorców, którzy być może wkrótce zaleją Czerniejewo setkami miejsc pracy ?

Czy w interesie Gminy, zasadne było wydanie kilku tysięcy złotych na film zlecony przez Burmistrza pod koniec kadencji ?

W jakim celu film "wyświetlano" na sołeckich zebraniach ?

Oceńcie sami po zapoznaniu się z treścią materiału filmowego - (rozpocznij odtwarzanie filmu - kliknij )