MODERNIZACJA ROKU 2011

 

Zgłoszono fakt zamknięcia składowiska odpadów, mimo tego, że zadanie nie zostało jeszcze zakończone.

Organizator Konkursu: "Targi Pomorskie" Sp. z o.o. , ul.Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz.

Koszt udziału w konkursie poniesiony przez Gminę Czerniejewo: 2.460,00 zł

Efekt w wymiarze wizualnym: certyfikat w formie dyplomu  (pobierz)

Efekt w wymiarze gospodarczym: brak danych


Informacje organizatora:

Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. W Konkursie nie mogą brać udziału nowo wybudowane obiekty.
Idee Konkursu
Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji.