BURMISTRZ WPROWADZA CENZURĘ W GMINIE CZERNIEJEWO


Zaprzeczeniem demokracji są działania Burmistrza Czerniejewa Danuty G., która za wszelką cenę chce wprowadzić cenzurę w gminie, co jej się skutecznie udaje, ale czy zasługuje to na społeczne uznanie ?

NAGRANIE POTWIERDZAJĄCE BEZPRAWNĄ CENZURĘ

(wypowiedź Przewodniczącego Rady Miasta)

- odtwórz nagranie

Debata publiczna na temat elektrowni wiatrowych, którą przeprowadzono w sali sesyjnej w budynku Urzędu Gminy w dniu 20 sierpnia 2014 r. przy okazji posiedzenia wspólnego Komisji Rady Miasta i Gminy, była nagrywana przez pracownika podległego burmistrzowi.
Nagrania dokonywano urządzeniami będącymi gminną własnością, dokładnie tak samo jak to się odbywa na każdej Sesji Rady Miasta. 

W debacie z niewiadomych powodów, nie uczestniczyła burmistrz Danuta G., dlatego być może zleciła swojemu pracownikowi nagrywanie debaty dla własnych także niewiadomych celów.

Choć spotkanie było publiczne, a uczestniczyło w nim nie tylko społeczeństwo gminy, lecz także cała Rada Miasta, to nagranie z przebiegu spotkania zostało przez burmistrza utajnione.

Stowarzyszenie Miłośników Czerniejewa wnioskowało do burmistrz Danuty G. o przekazanie nagrania z publicznej debaty.

Otrzymaliśmy odmowę z dość infantylnym uzasadnieniem - (otwórz treść odpowiedzi burmistrza Damuty G.)

Burmistrz twierdzi, że nie ma podstaw do nagrywania posiedzeń Komisji Rady Miasta i dlatego nagranie którego dokonano w dniu 20 sierpnia 2014 r. nie zostanie nam przekazane.

W okoliczności takiej prymitywnej argumentacji, niezrozumiałe jest wydane niegdyś przez samą Danutę G. zarządzenia burmistrza nr 62/2012 w którym nakazuje pracownikowi biura Rady Miasta, przekazywać burmistrzowi wszelkie nagrania zarówno z sesji Rady Miasta jak i z posiedzeń Komisji Rady Miasta, czego przykladem jest posiedzenie z dnia 20 sierpnia 2014 r. na którym odbyła się debata publiczna.

 

Zarządzenie nr 62/2012 - zobowiąznie pracownika do przekazywania nagrań na ręce burmistrza - OTWÓRZ

 

Być może treści zawarte w nagraniu z 20 sierpnia 2014 r. okazały się w prywatnym przekonaniu Danuty G. kolejną kompromitacją burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo, jakich wiele przez okres kilku ostatnich lat.

Rada Miasta bezskutecznie wnioskowała do burmistrza o umieszczenie nagrania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo.

W piśmie skierowanym do Przewodniczącego Rady z dnia 2 września 2014 r. burmistrz pisze:

"... dokonano przesłuchania nagrania i po wnikliwej analizie wypowiadanych wątpliwych wartości tez, zapewnień, wyjaśnień przez przedstawicieli firmy CRE Wide sp. z o.o. oraz innych niemieszakńców gminy Czerniejewo, mam poważne wątpliwości co do rozpowszechniania na stronie internetowej urzędu owych tez, zapewnień i wyjaśnień. Przykładem może być zapewnienie w/w firmy o budowaniu tylko nowych elektrowni wiatrowych, ... "

(całość w wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta).

Jak można się domyślić CENZOREM treści jest burmistrz, który uważa się za właściciela strony internetowej (wypowiedź - otwórz), a być może wkrótce nawet całej gminy.

Zastępca burmistrza Zbigniew S. uzupełnił treść pisma swoim błyskotliwym, publicznym wystąpieniem w dniu 3 września 2014 r. na sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo - ODTWÓRZ NAGRANĄ WYPOWIEDŹ Zbigniewa S.

 

Stowarzyszenie Miłośników Czerniejewa zwróciło się do firmy CRE-Wide, która skomentowała wypowiedź zastępcy burmistrza Zbigniewa S.

Poniżej korespondencja z firmy CRE - Wide :

"W nawiązaniu do przesłanych fragmentów wypowiedzi pochodzących z sesji Rady Miasta i Gminy w Czerniejewie, chcielibyśmy odnieść się do poruszonych w nich kwestii.
Pragniemy podkreślić (mimo bezzasadnego poddania w wątpliwość przez Pana Burmistrza) fakt, iż jesteśmy Inwestorem realizującym projekt w gminie Czerniejewo, Niechanowo jak i w wielu innych gminach w Polsce. 
Rozwiązanie polegające na tworzeniu spółek celowych w celu realizacji konkretnego zamierzenia inwestycyjnego jest rozwiązaniem szeroko stosowanym w Polsce oraz za granicą .
Dla przykładu – Polska Grupa Energetyczna (PGE) dzieli się na następujące spółki:
- PGE Energia Odnawialna Sp. z o.o.;
- PGE Energia Natury Sp. z o.o.;
- PGE Obrót Sp. z o.o.;
- PGE EJ 1 Sp. z o.o.;
Grupa Tauron:
- Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.;
- Tauron Czech Energy Sp. z o.o.;

Tworzenie spółek celowych, które działają jako odrębne podmioty, sprawia, iż proces inwestycyjny pozostaje przejrzysty, natomiast kontrola planowanych i realizowanych działań jest skuteczniejsza. 

Dodatkowo chcielibyśmy podkreślić, iż przedstawicielami odpowiedzialnymi za realizacje zadań spółki CRE – WIDE jak i spółek celowych są te same osoby. 
W odniesieniu do poruszonej kwestii budowy fabrycznie nowych turbin wiatrowych, pragniemy zaznaczyć, iż to właśnie władza gminy w postaci radnych zdecyduje poprzez uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o takiej konieczności. Niezależnie od tego, czy ostatecznie projekt w gminie zrealizuje spółka CRE – WIDE czy inna, która może się w gminie pojawić – taki dokument wymusi na inwestorze dostosowanie się do zawartych w nim zapisów.
Firma CRE WIDE Sp. z o.o. prowadzi również projekt farmy wiatrowej w gminie sąsiedniej – Niechanowo. Temat związany z działaniami naszej firmy w Niechanowie był poruszany zarówno na spotkaniu 20 sierpnia 2014 roku, jak i w nagraniach (przyp. z sesji Rady Miasta z 3.09.2014 r.). 
W gminie Niechanowo działamy od 2012 roku. Obecnie toczące się procedury dotyczą zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz jednoczesnego tworzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Aktualizacja dokumentów planistycznych ma na celu wskazanie obszarów predysponowanych do rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych. 
Przewidujemy, iż pierwsza elektrownia wiatrowa, która będzie realizowana przez firmę CRE WIDE Sp. z o.o. powstanie w gminie Niechanowo w 2016 roku.
Na terenie gminy sąsiedniej istnieją trzy elektrownie wiatrowe.

Oświadczamy, iż firma CRE WIDE Sp. z o.o. nie miała żadnego udziału w realizacji projektów elektrowni wiatrowych, które obecnie funkcjonują w gminie Niechanowo."

CRE- WIDE