NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, TYTUŁY, STATUETKI


Burmistrz Czerniejewa "kolekcjonuje" tyuły i wyróżnienia opłacane z publicznych środków.

Uzyskanymi w ten sposób laurami, które niewątpliwie pomagają w poczuciu własnej misji, szczyci się publicznie na sesjach Rady Miasta i Gminy Czerniejewo.

Nigdy jednak nie zapoznaje społeczeństwa z kosztami i sensem ich uzyskiwania.

To najczęściej Burmistrz decyduje o który tytuł, bądź nagrodę wystąpić.

Nigdy dotąd nie zdarzło się, aby Burmistrz przedstawił wymierne korzyści jakie przyniosły posiadane tytuły, statuetki i wyróżnienia.

W niniejszej części pragniemy zapoznać Ciebie z technicznymi aspekami uzyskanych przez Gminę i zarządzającego nią Burmistrza Czerniejewa wyróżnień, nagród, tytułów i stauetek oraz z kosztami ich uzyskania.

Pozostawiamy do Twojej oceny, zasadność wydawanych przez Burmistrza publicznych środków na ten cel.