HISTORIA  PEWNEGO  RADCY  PRAWNEGO


 

  Wysokość kosztów obsługi prawnej została przekazana do publicznej wiadomości. 

 


    W pewnym Urzędzie Miasta pracujący radca prawny uznał, że przestępstwem jest ujawnienie kosztów obsługi prawnej Urzędu w którym był zatrudniony.

Czując się dotknięty tym faktem, wrażliwy radca prawny uruchomił szeroko zakrojone działania ukierunkowane na "ukaranie winowajców".

W konsekwencji zgłosił to Prokuraturze, która będąc innego zdania niż poważany prawnik, umorzyła dochodzenie uznając, że zamieszczenie informacji o zarobkach radcy prawnego w przestrzeni publicznej, jak najbardziej mieści się w kategoriach art. 61 Konstytucji RP przyznającemu obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Dlaczego samorządowcy bronią się przed ujawnianiem sfery finansów publicznych ?

Jak często radca prawny się myli, doradzając organom samorządowym ?

Podobnych pytań jest wiele, jednak pozostają jeszcze bez odpowiedzi.


Poniżej publikujemy Postanowienie Prokuratury przedstawiające tą historię.


 


Inne informacje nie związane z powyższą treścią:

umowa na obsługę prawną  (otwórz) 

za co odpowiada radca prawny (otwórz)

błędne decyzje  (otwórz)

  radca prawny  (otwórz)