DOPIERO SKARGA SKIEROWANA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO DOPROWADZIŁA DO UCHYLENIA BEZPRAWNEGO ZARZĄDZENIA WYDANEGO PRZEZ BURMISTRZA W ROKU 2013

 


    Opisana poniżej historia, na dowód której publikujemy stosowne dokumenty, nie powinna zdarzyć się w normalnej Gminie, w której stanowisko Burmistrza nie zajmuje nowicjusz, lecz wieloletni samorządowiec. 

Dzięki naszej interwencji Burmistrz Czerniejewa Pani Danuta Grychowska uchyliła swoje bezprawne Zarządzenie nr 44/2013, które obowiązywało ponad rok, stanowiąc lokalne zasady pobierania opłat przez Gminę Czerniejewo (otwórz treść zarządzenia nr 44/2013).

    Zarządzenie potwierdzone przez Radcę Prawnego, dotyczyło opłat pobieranych przez Burmistrza w przypadkach, gdyby obywatel wystąpił do urzędu z prośba o wydanie kserokopii jakiegoś publicznego dokumentu.
O sprawie zrobiło się niegdyś głośno, gdy w przedmiocie tegoż zarządzenia została złożona skarga na Burmistrza do Rady Miasta i Gminy Czerniejewo.
Komisja Rewizyjna wówczas wstępnie skargę rozpatrzyła opiniując jej bezasadność. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Radzie Miasta swoje stanowisko, a Rada Miasta choć niejednogłośnie uznała skargę za bezzasadną. 

Historia ta ma dalszy ciąg.

Do Burmistrza wpłynęło następnie obywatelskie pismo informujące o tym, że burmistrzowskie Zarządzenie nr 44/2013 nie jest zgodne z prawem i nie powinno funkcjonować.
Jak było można się spodziewać pismo to zostało zignorowane, a urzędnicza arogancja wygrała po raz kolejny. 

Sprawą zajęło się nasze Stowarzyszenie uznając, iż funkcjonowanie bezprawnego Zarządzenia, to kolejny akt samowoli Burmistrza.

Po analizie prawnej, której poddaliśmy Zarządzanie nr 44/2013 okazało się, że taki akt prawny nie powinien wogóle się pojawić, a jego zapisy to "lokalne prawo stanowione przez laika".  Treść tegoż Zarządzenia była w opinii specjalistów sprzeczna z prawem.

W obliczu takiej sytuacji w dniu 13 czerwca 2014 r. złożyliśmy do Burmistrza, Pani Danuty Grychowskiej, wezwanie do usunięcia narusznia prawa poprzez uchylenie bezprawnego zarządzenia  (otwórz treść wezwania do usunięcia naruszenia prawa).

I tym razem nasze wezwanie pozostało bez reakcji przez prawie 6 tygodni, do czasu złożenia przez nas Skargi na Burmistrza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (otwórz treść pisma sądowego - skargi z 17 lipca 2014 r.).

Uznaliśmy, że ewentualna skarga do Rady Miasta pozostnie rozpatrzona za kilka miesięcy i zostanie jak zwykle uznana za bezzasadną w demokratycznym głosowaniu Rady, w którym nie liczą się fakty i logika, a liczy się wyłącznie większość głosów.  

Skarga złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odniosła natychmiastowy skutek. Świadczą o tym daty.

Otóż, skargę złożyliśmy w dniu 17 lipca 2014 r., a już 24 lipca 2014 r. Pani Danuta Grychowska - Burmistrz Czerniejewa wydała Zarządzanie nr 55/2014 uchylające swoje niezgodne z prawem, wcześniejsze zarządzenie, którego dotyczyła skarga sądowa.  

(Otwórz treść zarządzenia nr 55/2014).

Oczywiście o tym fakcie zostaliśmy poinformowani przez samego Burmistrza  (otwórz treść pisma - odpowiedzi od Burmistrza).

Niepokojące jest to, że zarówno bezprawne pierwotne zarządzenie Burmistrza, jak i bezzasadność skargi złożonej niegdyś do Rady Miasta i Gminy Czerniejewo oparto na opinii prawnej sporządzonej przez tego samego prawnika zatrudnionego od lat na etatowym stanowisku Radcy Prawnego w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, które podlega bezpośrednio Burmistrzowi Pani Danucie Grychowskiej.

W tej historii nasuwa się wniosek, iż tylko Sąd może zdyscyplinować bezprawne działania Burmistrza świadomego swoich działań.

Mamy nadzieję, że uchylenie przez Burmistrza własnego bezprawnego zarządzenia nie jest chwilowym przebłyskiem zdrowego rozsądku.

Nikt także nie wie, ile zarządzeń Burmistrza obowiązujących w Gminie Czerniejewo nie jest zgodne z prawem.