"TURYSTYKA  SZKOLENIOWA"  ZA  PUBLICZNE  PIENIĄDZE


Ukrywanie niektórych gminnych wydatków oraz wysokości kosztów i celu ich przeznaczenia stało się standardem w Czerniejewie, tak jak odpowiadanie nie na temat.

Zapytaliśmy Burmistrza o koszty i tematykę szkoleń, w których uczestniczył zarówno burmistrz jak i jego zastępca.
Okazało się, że jest to tajemnicą, a ten kto chciałby się dowiedzieć powinien wykazać "szczególny interes społeczny", czyli mówiąc prościej uzasadnić po co chce to wiedzieć i jak chce pozyskane informacje wykorzystać.

Aż trudno uwierzyć, że dzieje się to w demokratycznym Państwie.

W obecnym budżecie gminnym
zarezerwowano 17 tys. zł
na szkolenia, o których burmistrz
nie chce mówić.

 

    Szczególnie zainteresowało nas szkolenie odbyte przez burmistrza w dniach 22 -25 lutego 2011 r. (od wtorku do piątku) w Międzyzdrojach.

Szkolenie zorganizowało Stowarzyszenie Światowid, a o jego odbyciu przez burmistrza, w Urzędzie Gminy Czerniejewo nie ma śladu, a nawet sama uczestniczka wyjazdu szkoleniowego przypuszczalnie zapomniała, że tam była.

Relacja organizatora z przebiegu kilkudniowego wyjazdu zawiera szczegółowy opis pobytu w Międzyzdrojach - otwórz PDF

 Zapytaliśmy burmistrza Czerniejewa, składając wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej, o dokument potwierdzający uczestnictwo oraz koszty uczestnictwa w szkoleniu, które poniosła Gmina Czerniejewo  - otwórz treść pierwszego zapytania - PDF.

Nasze zapytanie zostało potraktowane tak jak zwykle to bywało, czyli uniknięciem rzeczowej odpowiedzi .

 

   

    Ponowiliśmy wniosek wyjaśniając szczegółowo, iż pytaliśmy także (chcąc odświeżyć pamięć Burmistrza), o to czy Burmistrz w ogóle w szkoleniu poszerzającym wiedzę uczestniczyła - otwórz treść drugiego wniosku - PDF.

    I tym razem otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź, w której Burmistrz podtrzymuje stanowisko z pierwszej odpowiedzi i skierowuje nas do organizatora szkolenia w zakresie uzyskania wiedzy dotyczącej uczestniczenia burmistrza w wyjeździe do miejscowości Międzyzdroje

Przypuszczalnie i tym razem zawiodła pamięć.

 

 

Zgodnie z zaleceniami burmistrza odnaleźliśmy informacje w Stowarzyszeniu Światowid, sięgając do jego zasobów archiwalnych.

Uzyskane informacje potwierdziły uczestnictwo Burmistrza w szkoleniu, a szczegółowa dokumentacja fotograficzna poszerzyła wiedzę dotyczącą wielkości oraz składu osobowego grupy szkoleniowej.

 

Galeria fotograficzna z wyjazdu - otwórz


    Pozostanie to wyłączną tajemnicą burmistrza, dlaczego w Urzędzie Gminy nie ma śladu potwierdzajacego ukończenie niniejszego szkolenia, a burmistrz, który pogłębiał swoją wiedzę dla lepszego wykonywania pełnionej funkcji, chroni wszelkie informacje dotyczące kosztów grupowego szkolenia i ewentualnej delegacji do wypoczynkowej miejscowości Międzyzdroje.

Uzyskaliśmy także, już potwierdzoną informację, którą przekazano do stosownych instytucji o tym, że w czasie trwania wyjazdu niektórzy jego uczestnicy korzystali z czasowej chorobowej niezdolności do pracy. To może wyjaśnić tajemniczość D.G. i brak śladu szkolenia.