NIEMOC BURMISTRZA ZAŁATWIŁO NASZE STOWARZYSZENIE


Mieszkańcy Żydowa zwrócili się do nas z prośbą o rozwiązanie ważnego dla nich problemu, którego nie potrafił załatwić Urząd Miasta w Czerniejewie kierowany przez Burmistrza Danutę Grychowską.

Problem dotyczył przedsiębiorcy wspieranego przez Burmistrza, który swoją działalnością utrudniał życie mieszkańców kilku budynków wielorodzinnych zamieszkałych przez ponad 100 osób. 

Produkowane przez przedsiębiorcę odpady komunalne składowane były w sporym kontenerze, opróżnianym kilka razy w roku.
Rozkładające się odpady wydzielały bardzo przykry zapach oraz przyciągały okoliczne gryzonie. Z placu nie usunięto także pozostałości materiałów budowlanych, które zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców.

Na dodatek, śmietnik ulokowano na terenie użytkowanym przez mieszkańców tuż pod oknami ich mieszkań. Teren lokalizacji śmietnika nie był własnością przedsiębiorcy.

Stan faktyczny przed naszą interwencją.

Mimo wielokrotnej interwencji w Gminie, Pani Burmistrz Czerniejewa mieszkańcom nie pomogła. Na marne poszły także prośby skierowywane do Radnych, których także społeczność Żydowa niegdyś wybierała.

Stan taki trwał ponad rok, zanim zwrócono się do naszego Stowarzyszenia.

Mieszkańcy przypuszczają, że brak skuteczności gminnych organów wynikał wprost z faktu, iż owy przedsiębiorca posiada szczególne względy obecnej Pani Burmistrz, której działania wywołują w lokalnym wyborczym elektoracie "społeczną psychozę". 
Tym bardziej nie jest wskazane, aby pracownicy Gminy, chcący utrzymać swoje stanowiska oraz Radni będący zaineresowani wyłacznie "świętym spokojem", podjęli jakiekolwiek działania, mogące urazić Szanowną Panią Burmistrz.

Uznając sprawę za skandaliczną podjęliśmy działanie, wystosowując wniosek interewencyjny do Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

PEŁNA TREŚĆ WNIOSKU - otwórz 

Inspektorzy Inspekcji Sanitarnej dostrzegając stan zagrożenia, dokonali natychmiastowej kontroli, w wyniku której stwierdzono szereg nieprawidłowości.

Nieprawidłowości te, zgodnie z nakazem Inspekcji Sanitarnej zostały usunięte w terminie tygodnia od naszej interwencji.

Znaczych rozmiarów kontener śmieciowy, ustąpił miejsca dwóm małym kontenerkom z zamontowanym odpływem cieczy, kontenerki zmieniły swoje miejsce, które obecnie nie utrudnia mieszkańcom życia, a ponadto są znacznie częściej opróżniane.

Zatem wystarczył tydzień na to, czego Burmistrz Czerniejewa nie mogła, bądź też nie chciała załatwić.
Może dlatego że nie pod jej oknami cuchnęły śmieci, a może dlatego, że do wyborów społeczeństwo to zapomni.

Najważniejsze jest jednak, iż śmieci przestały cuchnąć, a mieszkańcy mają mniej much w mieszkaniach.

Dziękujemy URZĘDNIKOM, ale wyłącznie tym z Gnieznieńskiego Sanepidu.

Stan obecny po naszej interwencji.