WYROK WSA - WINNY BURMISTRZ


 

Bezczynność Burmistrza z rażącym naruszeniem prawa potwierdzona nowym wyrokiem

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Burmistrz zwraca koszty sądowe.

 

Sentencja wyroku