HISTORIA ZATRUDNIENIA W URZĘDZIE MIASTA

(bez rozmowy kwalifikacyjnej)


Na końcu roku 2012, na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo pojawiło się ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko: "Głównego specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy europejskich".  (otwórz ogłoszenie !!!)

 

Brak zaświadczenia lekarskiego stał się głównym powodem odrzucenia złożonej aplikacji do pracy w Urzędzie Miasta.

Pojawienie się ogłoszenia rozczarowało wielu radnych, budziło wiele wątpliwości, co wyrażono 28 listopada 2012 r. na sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo.
Zamiary burmistrza dotyczące zatrudnienia w Urzędzie kolejnego pracownika, nie były wcześniej konsultowane z Radą, mimo że wiadomo, iż wzrost zatrudnienia zwiększa obciążenia gminnego budżetu. W tym przypadku to kwota ponad 50 tys. zł rocznie.
Poproszonono wówczas Panią Burmistrz o wyjaśnienia w tej sprawie. 

Następnie, zarządzeniem Burmistrza nr 75/2012  wybrano komisję konkursową w sprawie naboru pracownika. 

W skład 4 osobowej komisji rekrutacyjnej burmistrz powołał siebie na przewodniczącego komisji, wiceburmistrza na zastępcę przewodniczącego, jednego pracownika gminy jako członka komisji i do spisania protokołu kolejnego pracownika.

(otwórz zarządzenie o powołaniu komisji rekrutacyjnej)

Wpłynęły dwie kandydatury.
Komisja rozpatrując obie oferty stwierdziła, że jedna z nich nie spełnia warunków konkursu, ponieważ kandydat nie załączył zaświadczenia lekarskiego o możliwości zatrudnienia w biurze.

W protokole z przebiegu rekrutacji wskazano TAKŻE lakonicznie, że kandydat bez zaświadczenia lekarskiego nie dołączył dokumentów potwierdzających jego "znajomości problemów społecznych" oraz "znajomości funkcji i zadań organizacji pozarządowych".

Podkreślić należy, że ogłoszenie o naborze do pracy , nie wskazywało na wymóg takowych dokumentów, lecz wskazywało jedynie, że kandydat powinien takowe zagadnienia znać (pkt 1 ppkt 9 ogłoszenia o naborze).
Jedną z form sprawdzenia znajomości jakiejkolwiek wiedzy jest rozmowa kwalifikacyjna, do której nie dopuszczono zdyskwalifikowanego w przedbiegach kandydata.

Warunkiem jest jednak to, aby komisja rekrutacyjna wiedziała o co zapytać i znała zagadnienia zawarte w ewentualnych pytaniach.

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONKURSU - NABÓR DO PRACY -OTWÓRZ !!!

W związku z pionierskimi ustaleniami komisji rekrutacyjnej odrzucającej aplikację jednego z kadydatów, odstąpiono w dalszej kolejności z przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z drugą kandydatką, którą okazała się Pani była Radna, która w przeszłości wspólnie z obecną Panią Burmistrz należala do szeregów Rady Miasta i Gminy Czerniejewo.

Nie jest tajemnicą, że wybrana kandydatka legitymowała się wówczas doświadczeniem w pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W następnej kolejności podpisano z wyłonionym kandydatem umowę o pracę przedstawiając mu zakres obowiązków.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW GŁÓWNEGO SPECJALISTY - OTWÓRZ !!!

Wśród obowiązków zawartych w powyższym dokumencie znajduje się :
"Współpraca przy tworzeniu aplikacji wniosków składanych do instytucji zewnętrznych głównie: 
(Europejski -Fundusz Społeczny - Kapitał Ludzki)."

Nowy "główny specjalista do spraw pozyskiwania funduszy europejskich" rozpoczął pracę od dnia  2 stycznia 2013 r.

W efekcie niepokojących doniesień, po 18 miesiącach od dnia zatrudnienia nowego pracownika,  w dniu 7 lipca 2014 r. postanowiliśmy złożyć zapytanie do Burmistrza w sprawie efektów pracy, niezbędnego niegdyś "głównego specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy europejskich". Zapytaliśmy między innymi o to jakie wnioski niniejszy pracownik sporządził, jaka jest skuteczmość jego pracy w wymiarze skuteczności wniosków. Słyszeliśmy wcześniej od Burmistrza, że powołano kiedyś zespół zadaniowy do pozyskiwania środków unijnych, w którym niestety nie znalazł się "główny specjalista do spraw pozyskiwania funduszy europejskich", chociaż zespół w swoim składzie był modyfikowany.

WNIOSEK  DO BURMISTRZA- NASZE ZAPYTANIE - OTWÓRZ !!!

Uzyskaliśmy zaskakującą odpowiedź, z której wynika, iż odpowiedź jest na tyle skomplikowana, że jest informacją przetworzoną i konieczne jest, aby uzasadnić po co nam jest taka informacja i wykazać szczególny interes publiczny w zakresie naszego zainteresowania się sprawą.

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA - ŻĄDANIE WYKAZANIA INTERESU PUBLICZNEGO - OTWÓRZ !!!

Ta historia ma ciąg dalszy.

Równocześnie, na oficjalnej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zaistniała informacja, z której wynika, że niezbędny niegdyś pracownik "główny specjalista do spraw pozyskiwania funduszy europejskich" został przesunięty na stanowisko "Zastępcy Kierownika Referatu Organizacyjnego".

W praktyce, jak wszystkim wiadomo oznacza to, że "główny specjalista do spraw pozyskiwnia funduszy europejskich" stał się zastępcą Pani Sekretarki burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo.

Przypuszczalnie zastępcy Kierownika Referatu Organizacyjnego (wcześniejszy specjalista ds.pozyskiwania funduszy europejskich), nie zmieniono warunków zatrudnienia i w efekcie zarabia więcej niż jego nadrzędny kierownik.

Czy potrzebny był zatem
"główny specjalista do spraw pozyskiwania funduszy europejskich",
o którego tak bardzo zabiegał burmistrz
i w jakim celu został zatrudniony ?

Powyższy tekst jest wyłącznie treścią informacyjną opartą na posiadanej dokumentacji i publicznie dostępnych danych.
Celem niniejszej publikacji nie jest wskazywanie "kolesiostwa" i lokalnego nepotyzmu.

Takie ewentualne zrozumienie tekstu, jest daleko idącą nadinterpretacją treści.