NOWE MIEJSCA PAMIĘCI


Tworzenie lokalnych miejsc pamięci jest łatwym sposobem wydawania publicznych środków.

W tym celu należy natrafić na jakikolwiek szczegół dotyczący historii regionu, następnie znaleźć wolne miejsce w mieście oraz zlecić wykoananie formy upamiętniającej owy kawałek historii firmie kamieniarskiej.
Nie ma nawet potrzeby pytania mieszkańców o zdanie i przekonywania ich co do znaczenia faktów, które mają być upamiętniane. 

I tak na tablicy pamiątkowej pojawi się napis: "Władze i Mieszkańcy Miasta i Gminy ... " - zawsze w takiej kolejności.

Takie działania odnoszą szczególny skutek w roku wyborczym, ponieważ uroczystości odsłaniania obiektów pamięci są niezbitym dowodem na to, że w gminie coś się dzieje. Nikt nie zapyta wówczas, dlaczego nie oddano czci historii wcześniej lecz dopiero teraz. Przy okazji wydarzenia gromadzi się zwykle szeroki elektorat, którego cena wzrasta szczególnie przed wyborami.

Burmistrz Czerniejewa często przy takich okazjach dba o dochody gminy i aby nie powiększać kosztów odsłonięcia kolejnego pomnika, prosi mieszkańców, aby na uroczystość przybyli z własnym prowiantem. Tak się stało w dniu 26 czerwca 2014 r. na rynku w Czerniejewie.

(posłuchaj publicznej wypowiedzi Burmistrza - otórz nagranie)

Kontrowersyjne jest z całą pewnością to, co dzieje się z pomnikami, które znajdują się w naszym otoczeniu, lecz już się opatrzyły wyborcom, a ich stan budzący wiele wątpliwości nie leży w kręgu zainteresownia lokalnych władz.

Renowacja istniejących pomników nie ma takiego oddźwięku medialnego jak budowa nowych, ponieważ renowacji nigdy nie towarzyszy przemowa Burmistrza owiana publicznym aplauzem.

Poniższe fotografie pozostawiamy bez komentarza.

         NOWO POWSTAŁE MIEJSCA PAMIĘCI              

W TYM SAMYM CZASIE TUŻ OBOK