KRADZIEŻ  TOŻSAMOŚCI ?


Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo pojawiła się informacja autorstwa Burmistrza Pani Danuty Grychowskiej
o "kradzieży jej tożsamości".

W komunikacie Burmistrza czytamy, że miało się to odbyć w związku z kampanią wyborczą.

Informacja była bardzo niepokojąca.

W nowatorskiej interpretacji definicji "kradzieży tożsamości" i przekonujących słowach Pani Danuty Grychowskiej, "kradzież" miała zostać dokonana poprzez wykupienie domeny internetowej cyt.:"podszywającej się pod nazwisko Burmistrza"

Dotarliśmy do oficjalnej informacji, z której wynika że domena : danutagrychowska.pl należy do: firmy Graphica Design Studio Henryka Tomczak z Czerniejewa, czyli firmy która była wystawcą faktury dla Gminy Czerniejewo za opracowanie nowego znaku graficznego - logo Gminy.

Rachunek za opracowanie znaku graficznego - (otwórz podgląd) .

Poniżej prezentujemy wszelkie dostępne informacje w zakresie domeny : danutagrychowska.pl  .

To, że dysponentem problematycznej domeny jest ta sama firma, którą wybrano do opracowania znaku graficznego Gminy Czerniejewo,  jest przypuszczalnie zupełnie przypadkowe.

Trudno zgodzić się także ze stanowiskiem Pani Burmistrz i uznać, że firma Graphica Design Studio Henryka Tomczak z Czerniejewa, wykupując domenę danutagrychowska.pl, "ukardła czyjąś tożsamość", lecz zawsze "punkt widzenia zależy od punktu siedzenia".

W demokratycznym Państwie każdy może mieć własne zdanie, a obowiązujące prawo pozwala na publiczne jego wyrażanie.

Niektórzy nawet czynią to przy wykorzystywaniu swojego stanowiska publicznego.

Wszelkie informacje zawarte w naszym serwisie są zawsze potwierdzone stosownymi dokumentami, tak też jest i tym razem.