BURMISTRZ PRZEGRYWA KOLEJNĄ SPRAWĘ W SĄDZIE


 Z ostatniej chwili !!!

W dniu 4 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok potwierdzający zaniedbania Burmistrza Czerniejewa.

Sprawa dotyczyła pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku naszego Stowarzyszenia pytającego Burmistrza o celowość wydawania publicznych środków, którymi Burmistrz dysponuje.

 

Kolejna ignorancja urzędnicza

Burmistrza znalazła swój

finał w Sądzie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w składzie trzech Sędziów, swoim wyrokiem nakazał Burmistrzowi:

  • poprawnie rozpatrzyć wniosek 
  • uznał , że Burmistrz był bezczynny
  • nakazał gminie zwrócić koszty postępowania
Uzasadniając wyrok, Sąd Administracyjny zaakcentował obowiązujące przepisy, które zostały przez Burmistrza pogwałcone.
Po raz kolejny pokrętne tłumaczenia Burmistrza wspartego wiedzą prawników przegrały w toku sądowego procesu.
Sąd był innego zdania w zakresie udostepniania informacji publicznych, które Burmistrz, nie wiadomo dlaczego, chce zachować "wyłącznie dla siebie".
 

              Publikacja pełnej wersji wyroku wraz z uzasadnieniem nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu go z Sądu.              

Na wydany wyrok służy wyłącznie skarga kasacyjna do NSA.