ZAWIADOMIENIE  DO POLICJI  ZŁOŻONE  PRZEZ  BURMISTRZA  NA  MIESZKAŃCÓW  ŻYDOWA


Burmistrz Czerniejewa D.G. złożyła  do Komisariatu Policji doniesienie, dotyczące wycinki zieleni w Żydowie.

Publikowana poniżej treść zawiadomienia wyjaśnia wszelkie wątpliwości, jakie mogą się pojawić po publicznych wypowiedziach Burmistrza.

Przypomnijmy, że podczas Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, która odbyła się w dniu 3 września 2014 r.,
D.G. wypowiedziała się publicznie, że "ktoś" doniósł, wskazując donosiciela z nazwiska. 

Nie omieszkała skomentować, że donoszenie jest obrzydliwością płynącą z najniższych pobudek.

NAGRANIE WYPOWIEDZI BURMISTRZA W TEJ SPRAWIE - otwórz mp3

    

 

Nawet mijające się z prawdą wypowiedzi osoby publicznej mogą być odbierane jako wiarygodne.

Nasze Stowarzyszenie dotarło do materiałów źródłowych, które wyjaśniły sprawę pokazując całą prawdę.

 

W poniżej prezentowanym piśmie Burmistrz Czerniejewa zawiadamia Policję o wycince krzewów w Żydowie i wnosi o "podjęcie czynności w celu ustalenia sprawców czynu i pociągnięcie ich do przewidzianej prawem odpowiedzialności".

Być może składając donos zapomniano, że w efekcie był on donosem na wyborców z Żydowa.

Wówczas autor pisma, przypuszczalnie nie zastanawiał się czy "pobudki są najniższe, a fakt złożenia zawiadomienia to obrzydliwe postępowanie".

Oficjalna wersja burmistrza potwierdzona nagraniem brzmi inaczej, burmistrz odcina się od tego, że sam złożył zawiadomienie na Policję, choć nikt go o to nie zapytał.

Taka jest być może planowa taktyka informacyjna, prowadzona przez Urząd, którego kierownikiem jest Burmistrz. 

Zawiadomienie datowane jest na dzień 19  sierpnia 2014 r., a wypowiedź Burmistrza miała miejsce 3 września 2014 r.

 

Ocena faktów jest prawem każdego, a konfrontacja wypowiedzi w zderzeniu z dokumentami pomaga wyciągnąć własne wnioski.